Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Balletstudio Violetta. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie, producten en diensten op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken na toestemming van Balletstudio Violetta en volgens de regelingen van het dwingend recht (copyright).

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Balletstudio Violetta is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Balletstudio Violetta.

Producten en diensten:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.

 Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, stuur dan alstublieft een email naar info@balletstudiovioletta.nl Dan zullen wij dat zo snel mogelijk uitzoeken, aanvullen en/of recht zetten.

Balletstudio Violetta  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het verkrijgen van eventuele blessures voor, tijdens of na het volgen van een van onze tutorials, cursussen of online danslessen. Het volgen hiervan is op eigen risico en de deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van een veilige omgeving en gezond lijf om deze lessen te volgen.

Het is niet mogelijk om een proefles te volgen aangezien we alleen losse lessen verkopen.

Teruggave van een gekochte les is niet mogelijk. Deelnemer ontvangt een link voor een volgende les om alsnog deel te nemen.

Bij technische mankementen vanaf de kant van Balletstudio Violetta en het dus niet goed kunnen volgen van de les, wordt de les vergoed met de aankomende les en is de les met technische mankementen dus voor rekening van Balletstudio Violetta.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Balletstudio Violetta op deze pagina.

In English:

On this page you will find the terms and conditions of Balletstudio Violetta.

Intellectual ownership

Using the information on this website is free, as long as you do not copy or use the content for mall intent. You may only use this content after explicit, written consent by Balletstudio Violetta. All intellectual ownership remains in the hands of Balletstudio Violetta.

Products and services

We strive for correctness of all prices of products and services. Errors made in programming or typo’s are not any reason for assumptions to form or claim a contract with us.

Should you find any fault or latency in the information given on this website, please send us an email at info@balletstudiovioletta.nl. We will search for more information and rectify the text on this website.

Balletstudio Violetta does not take responsibility for texts we refer to via hyperlinks.

Balletstudio Violetta and its teachers are in no way responsible for gaining an injurie before, whilst or after following our tutorials, courses or classes. Participating is at the participants own risk and he/she is responsible for a safe environment a healthy body to take class.

It is not possible to take a trial lesson, since we offer single classes.

Restitution of a bought class is not possible. The participant will receive a link to next weeks class.

Should a participant not be able to follow the class due to technical difficulties at Balletstudio Violetta, the participant shall receive a free link to next weeks class.

Changes

Should these terms and conditions change, you will find the most recent version of this disclaimer on this page.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram