Algemene voorwaarden

-Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie en foto’s op deze website alleen hergebruiken na toestemming van Balletstudio Violetta en volgens de regelingen van het dwingend recht (copyright).

 -Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, stuur dan alstublieft een email naar balletstudiovioletta@gmail.com. Dan zullen wij dat zo snel mogelijk uitzoeken, aanvullen en/of recht zetten.

-Balletstudio Violetta  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

-Wij zijn niet aansprakelijk voor het verkrijgen van eventuele blessures voor, tijdens of na het volgen van een van onze tutorials, cursussen of online danslessen. Het volgen hiervan is op eigen risico en de deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van een veilige omgeving en gezond lijf om deze lessen te volgen.

-Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Balletstudio Violetta op deze pagina.

Oktober, 2023

In English:

-Using the information on this website is free, as long as you do not copy or use the content for mall intent. You may only use this content and photo’s after explicit, written consent by Balletstudio Violetta. All intellectual ownership remains in the hands of Balletstudio Violetta.

-Should you find any fault or latency in the information given on this website, please send us an email at balletstudiovioletta@gmail.com. We will search for more information and rectify the text on this website.

-Balletstudio Violetta does not take responsibility for texts we refer to via hyperlinks.

-Balletstudio Violetta and its teachers are in no way responsible for gaining an injurie before, whilst or after following our tutorials, courses or classes. Participating is at the participants own risk and he/she is responsible for a safe environment a healthy body to take class.

-Should these terms and conditions change, you will find the most recent version of this disclaimer on this page.

October, 2023